Doel: verhoogde vitaliteit, grotere productiviteit en plezier in het werk.

Het IVRN heeft diverse projecten voor de verschillende reïntegratie en preventietaken zoals begeleiding door een geregistreerde bedrijfsarts. Er zijn protocollen ontwikkeld voor de trajecten zoals coaching/preventie en reïntegratie - mediation, loopbaanbegeleiding /outplacement - OOK IRO TRAJECTEN !!!. Het door u gekozen traject wordt gevolgd door het team van specialisten die aangesloten zijn bij het IVRN. Het IVRN kan met de werkgever een samenwerkingscontract afsluiten. In dit contract worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het aantal sessies, het tijdspad, de prognose van reïntegratie en de prijs van het traject. Ook als er speciale acties ondernomen moeten worden dan is hierover contact met de bedrijfsarts/casemanager/ reïntegratieassistent of werkgever/manager, zodat ook hier overeenstemming over is.

Het IVRN ontvangt van de bedrijfsarts of een ander persoon binnen de organisatie van de werkgever een verzoek om een intakegesprek te voeren met de betrokken werknemer. De werknemer krijgt na aan melding binnen 7 werkdagen een uitnodiging voor het intakegesprek. Hierna wordt een traject afgesproken door de specialist in overleg met de werknemer. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden het traject niet te vervolgen. Dit wordt dan in overleg met de bedrijfsarts of werkgever/manager gedaan.

De werknemer wordt binnen 7 werkdagen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Na deze serie gesprekken wordt een evaluatierapport opgesteld, dat wordt gestuurd naar de bedrijfsarts of manager. Dit geschiedt altijd met toestemming van de medewerker, rekening houdend met de wet op de privacy.

Na afloop van de sessies en de evaluatie wordt door het IVRN een rekening gestuurd naar de werkgever.

Het IVRN heeft tevens diverse mediators (NMI-gecertificeerd) beschikbaar die ingezet kunnen worden, indien mediation is gewenst op arbeidsrechtelijk en ander gebied.

Ook is het mogelijk om via het IVRN een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen (soms noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe arbowet).

© 2021 IVRN - Instituut voor Reïntegratie Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top